آیکون سونوگرافی روتینآیکون سونوگرافی روتین

سونوکرافی های روتین

آیکون سونوگرافی تیروئیدآیکون سونوگرافی تیروئید

سونوکرافی های تیرئید

آیکون سونوگرافی کالر داپلرآیکون سونوگرافی کالر داپلر

سونوکرافی کالر داپلر

آیکون سونوگرافی بارداریآیکون سونوگرافی بارداری

سونوکرافی های حاملگی

لوگو مادر

سونوگرافی و رادیولوژی مادر

آیکون سونوگرافی سه بعدیآیکون سونوگرافی سه بعدی

سونوکرافی سه بعدی

آیکون سونوگرافی زنانآیکون سونوگرافی زنان

سونوکرافی های زنان

آیکون رادیولوژیOPGآیکون رادیولوژیOPG

رادیولوژی های دندان

آیکون رادیولوژیآیکون رادیولوژی

رادیولوژیهای تمام بدن

آیکون دکترپزشکان ما

مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مادر

 • اتومالی اسکن (دوبعدی و چهار بعدی ) ، سونوگرافی NT و انومالی اسکن سه ماه اول
 • سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) بارداری و جفت ، بیوفیزیکال و NST
 • کلینیک تخصصی سونوگرافی زنان شامل : سونوگرافی واژینال (ساده ورنگی)،سونوگرافی سه بعدی رحم،سونوهسیتروگرافی ، سونوگرافی پستان و نمونه برداری (بیوپسی پستان)
 • کلینیک تخصصی کودکان شامل : VCUG ، سونوگرافی هیپ و مغز و یفلاکس نوزادان ،سونوگرافی جنرال و ساده کودکان ، جا اندازی انواژیناسیون زیر گاید سونو
 • کلینیک تخصصی سونوگرافی جنرال و گوارش شامل : سونوگرافی (ساده و رنگی ) ،فیبرواسکن کبد ،
 • کلینیک تخصصی سونوگرای دستگاه ادراری و کلیه ها شامل : سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) کلیه، سونوگرافی کالر داپلر (رنگی )بیضه ها ، سونوگرافی فوق تخصصی کالر داپلر پنیس (آلت تناسلی مردان) ،سونوگرافی ترانس رکتال و بیوپسی پروستات

فرم نظرات و پیشنهادات

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مرجع آشنایی با انواع عکس رادیولوژی و سونوگرافی و نحوه انجام آنها

آیکون چشم

نگاهی به مرکز مادر

آیکون پلی

ساعات کاری 

شنبه تا پنج شنبه 12:00-21:00

خدمات قابل ارائه

 • اتومالی اسکن (دوبعدی و چهار بعدی ) ، سونوگرافی NT و انومالی اسکن سه ماه اول
 • سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) بارداری و جفت ، بیوفیزیکال و NST
 • کلینیک تخصصی سونوگرافی زنان شامل : سونوگرافی واژینال (ساده ورنگی)،سونوگرافی سه بعدی رحم،سونوهسیتروگرافی ، سونوگرافی پستان و نمونه برداری (بیوپسی پستان)
 • کلینیک تخصصی کودکان شامل : VCUG ، سونوگرافی هیپ و مغز و یفلاکس نوزادان ،سونوگرافی جنرال و ساده کودکان ، جا اندازی انواژیناسیون زیر گاید سونو
 • کلینیک تخصصی سونوگرافی جنرال و گوارش شامل : سونوگرافی (ساده و رنگی ) ،فیبرواسکن کبد ،
 • کلینیک تخصصی سونوگرای دستگاه ادراری و کلیه ها شامل : سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) کلیه، سونوگرافی کالر داپلر (رنگی )بیضه ها ، سونوگرافی فوق تخصصی کالر داپلر پنیس (آلت تناسلی مردان) ،سونوگرافی ترانس رکتال و بیوپسی پروستات

بیشتر