جهت دریافت گزارش سونوگرافی خود در این مرکز لطفا به شماره 09192118075 از طریق واتساپ نام و نام خانوادگی به همراه کد پذیرش خود( قسمت بالا سمت راست قبض صندوق) ارسال نمایید.