بیوفیزیکال پروفایل (BPS) و NST چیست؟

بیوفیزیکال پروفایل (BPS) و NST چیست؟

آزمون بیوفیزیکال پروفایل اصولاً در اواخر بارداری انجام می شود. در این آزمون سلامت کلی جنین و حرکات او مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی موارد رعایت احتیاط بعد از مشکلاتی در بارداری قبلی و وجود عوامل خطر نظیر از دست رفتن براداری های قبلی در نیمه دوم بارداری و یا وجود فشار خون بالا – دیابت – عدم رشد جنین در داخل رحم و …. نیز انجام میشود.

بررسی حرکات بازو و پاها، حرکات بدن، حرکات تنفسی جنین و حجم مایع آمینیوتیک از اجزای اصلی سونوگرافی BPS می باشد همچنین NST یکی از اجزای اصلی بوده که طی آن تغییرات مشخصی در ریتم ضربانات قبلی جنین در یک نوار کاغذی طی 20 دقیقه ثبت می گردد. از میان 5 مورد اصلی که در امتیازبندی این نوع سونوگرافی قرار دارد حجم مایع آمینیوتیک و NST از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. انجام این نوع آزمون از شروع سه ماهه سوم تا پایان بارداری ممکن است توصیه گردد. در این آزمون جنین در 5 مورد باید نمره کسب کند
-توان عضلانی
-حرکات جنینی
-حرکات تنفسی
– میزان مایع آمینیوتیک
توان عضلانی حرکات جنینی حرکات تنفسی میزان مایع آمینیوتیک اسکور نهائی 10 نشان دهنده وضعیت نرمال جنین در زمان مراجعه و اسکور نهائی زیر 6 نگران کننده است و ممکن است زایمان سزارین یا القای زایمان طبیعی لازم باشد البته بدیهی است تصمیم نهائی در ارتباط با ادامه پروسه بارداری یا ختم آن توسط پزشک معالج انجام میگیرد.
به هرکدام از موارد بالا نمره صفر(غیر طبیعی) یا نموره 2 (طبیعی) داده می شود.