یکی از خدماتی که مرکز سونوگرافی و رادیولوزی مادر برای بیماران و مراجعه کنندگان خود فراهم آورده است دریافت غیرحضوری و آنلاین عکس های گرفته شده و گزارش مربوط به این عکس ها می باشد.

شما مراجعه کننده محترم می توانید با کیلک بر روی هر یک از گزینه های زیر عکس یا گزارش کار انجام شده خود را مشاهده و دریافت نمایید

دریافت گزارش سونوگرافی
دریافت عکس رادیولوژی