ویکی رادیو

شما، کارشناس رادیولوژی محترم، با کلیک بر روی هر یک از موارد زیر می توانید نحوه صحیح انجام هر یک از موارد رادیوگرافی مطالعه نموده و با خطاهای احتمالی هنگام تصویر برداری آشنا شوید.