خوابیدن در زمان بارداری

ایا خوابیدن روی شکم حین بارداری بی خطر است؟
خوابیدن در هر موقعیتی که می پسندید و راحت هستید یک اولویت در حین بارداری است.در مراحل ابتدایی بارداری هنوز ممکن هست که بروی شکم بخوابید اما با رشد جنین خوابیدن روی شکم سخت تر و بعضا غیر ممکن می شود.
سه ماهه سوم سخت ترین زمان برای خوابیدن می باشد.
در سه ماهه دوم به بعد پزشک شما ممکن است پیشنهاد دهد که به پشت نخوابید چرا که وزن جنین و محصولات جنینی بر روی مناطق حیاتی عبور جریان خون از پاها به سمت قلب فشار اورده که ممکن است علائمی نظیر سرگیجه ، تنگی نفس، و افرزایش ضربان قلب را به همراه داشته باشد.در این هنگام بر روی پهلو ها بخوابید و یک بالشت را میان پاها در ناحیه زیر شکم قرار دهید.این وضعیت راحتی بیشتری در شما ایجاد خواهد کرد.