سونوگرافی ابتدای بارداری

سونوگرافی ابتدایی بارداری

تصویر فوق بخش طولی رحم به شکل گلابی را نشان می دهد(شماره ۱). بیضی سیاه کوچک در رحم شما ساک حاملگی است که توسط آندومتر متورم احاطه شده است(شماره۲) . آندومتر دیواره های داخلی رحم شما را شامل می شود و “لانه” دنج را برای کودک شما تشکیل می دهد.
مراحل تشکیل بارداری در سونو گرافی:
❣ابتدا فقط ساک تشکیل می شود
❣مرحله بعدی کیسه زرده تشکیل می شود که کار تغذیه رویان را بر عهده دارد
❣پس از ان جنین شکل می گیرد
❣در مرحله بعد ضربان قلب جنین تشکیل می شود.
بنابراین شما ممکن است در هر کدام‌از این مراحل به پزشک سونوگرافیست مراجعه کنید.
بنابراین صرف عدم مشاهده جنین در ساک به معنی غیر طبیعی بودن بارداری نیست.
❣حاملگی پوچ چیست؟
حاملگی پوچ زمانی اطلاق می شود که علارغم رشد ساک تا ۲_۲.۵سانتی متر هنوز کیسه زرده یا جنین تشکیل نشده است.