ندول تیروئید

ندول تیروئید:
ندول تیروئید به توده های تیروئید اطلاق می گردد
تعداد:
می تواند منفرد و یا به صورت متعدد دیده شود
بدخیمی:
بیشتر از ۹۰٪ ندول های تیروئید خوش خیم می باشند
انواع از نظر تولید هورمون تیروییدی:
۱.سرد(cold):عدم تولید هورمون
۲.رwarm:تولید هورمون مثل سلول های تیروئید
۳.گرم(hot)تولید هورمون بیشتر از سلول تیروئید طبیعی
علائم:
ممکن است هیچ علائمی نداشته باشد ولی در صورتی که بزرگ باشد می تواند علائمی نظیر تورم،درد،سختی بلع،سختی تنفس ایجاد کند
در صورتی که ندول گرم بوده و تولید هومورن کند علائم پرکاری تیروئید ظاهر می گردد.
علت:
ندول تیروئید در اثر افزایش رشد بافت طبیعی تیروئید ایجاد می شود که علت شناخته شده ای ندارد ولی زمینه ژنتیکی در آن دخیل است.
تشخیص:
یکی از بهترین روش های تشخیصی انجام سونوگرافی است.ندول بوسیله سونوگرافی تشخیص داده شده و براساس معیار های به اسم ATAو یا TIRADS به۵ نوع دسته بندی می شود:
۱.خوش خیم(benign)
2. با خطر بسیار کم(very low suspicious)
3.با خطر کم(low suspicious)
4.با خطر متوسط(intermediate suspicious)
5.با خطر بالا(high suspicious)
سپس براساس اندازه آنها و نوع طبقه بندی بالا تصمیم گرفته می شود که تحت نظر گرفته شود یا تحت نمونه برداری سوزنی(FNA) قرار گیرد(در تصویر دوم نمایش داده شده است)

نوع ۱ :نیاز به اقدامی ندارد
نوع ۲:در صورتی که بالای ۲ سانتی متر باشد ممکن نیاز به FNA داشته باشد.
نوع ۳:در صورتی که بالای ۱.۵ سانتی متر باشد نیاز به FNA دارد
انواع ۴ و ۵: در صورتی که بالای ۱ سانتی متر باشند نیاز به FNA دارند.
درمان:بسته به انواع آن ممکن است یکی از درمان های زیر انجام گردد:
تحت نظر گرفتن بدون درمان،درمان داروئی،استفاده از امواج جهت درمان،درمان جراحی