سرطان سینه

سرطان پستان:
نشانه ها:
*لمس توده(توده ها زمانی قابل لمس می شوند که بالای ۱.۵ سانتی متر باشند)
*فرو رفتگی های روی سطح پستان
*ترشح خونی از نوک پستان
*تغییرات رنگ پوست پستان
*تغییرات نوک پستان مثل معکوس شدن آن
تشخیص:
۱.معاینات دوره ای سالانه
۲.سونوگرافی
۳.ماموگرافی سالانه (بعد ۴۰ سال)