در رفتگی مادرزادی مفصل ران در نوزادان(CHD):

در رفتگی مادرزادی مفصل ران در نوزادان(CHD):
این بیماری به وضعیتی گفته می شود که مفصل ران به صورت مادر زادی در محل طبیعی مناسب قرار ندارد و در آینده منجر به اختلال در راه رفتن می شود.
جنس:در دختر ها شایع تر است
علت:به طور کلی ناشناخته است ولی عواملی نظیر کاهش مایع دور جنین،وضعیت بریج جنین و سابقه خانوادگی این بیماری موثر شناخته شده اند.
علایم:
ممکن است در ابتدا هیچ علائمی نداشته باشد.
اختلاف سایز اندام تحتانی
محدودیت حرکتی مفصلی
چین های پوستی غیر قرینه در کشاله ران و باسن
و در نهایت تاخیر تکاملی حرکتی
تشخیص:
۱.شرح حال و معاینه بالینی توسط پزشک(تست بارلو و ارتولانی)
۲.سونوگرافی:بهترین وسیله‌ تشخیص زمانی که سن شیر خوار زیر ۶ ماه است.
۳.عکس رادیو گرافی:پس از استخوانی شدن سر استخوان ران(بعد ۶ ماهگی)‌کاربرد دارد
درمان:
اهمیت سونوگرافی در تشخیص اینجا مشخص است که هر چقدر زودتر تشخیص داده شود درمان راحت تر خواهد بود.
بر اساس سونوگرافی و شدت مشخص شده در آن درمان صورت می گیر .
اگر شیر خوار سن زیر ۶ ماه داشته باشد از یک آتل به نام پاولیک هارنس استفاده می شود(در تصویر دوم نمایش داده شده است)
در صورتی که بیماری به این درمان پاسخ ندهد و یا شیرخوار بزرگ تر از آن باشد که بتوان این درمان را استفاده کرد از روش های جراحی استفاده می شود.
پیشگیری:این بیماری هیچ روش پیشگیری ندارد تنها روش کمک کننده معاینات دوره ای توسط پزشک و در صورت لزوم استفاده از روش های تصویر برداری مثل سونوگرافی برای تشخیص زودهنگام و درمان به موقع آن است.